ترجمه مقاله پیکربندی مجدد معماری نرم افزار: طراحی و پیاده سازی

ترجمه مقاله پیکربندی مجدد معماری نرم افزار: طراحی و پیاده سازی

نیکسام ترجمه بدون دیدگاه
Fractal manufacturing systems (FrMS) Reconfigurability Reconfigurable ترجمه مقالات لاتین رشته کامپیوتر سیستم های تولید فراکتال FRMS عامل های منعطف معماری نرم افزار

[ad_1]

 

رشته : نرم افزار – فنی 

Self-reconfigurable software architecture: Design and implementation

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده:

برای پاسخ سریع به محیط تولید سرعت در حال تغییر، ضروری است ، از  سیستم دارای قابلیت هایی مانند انعطاف پذیری، سازگاری، و استفاده مجدد بهره بگیریم . سیستم تولید فراکتال (FRMS) نمونه تولید جدید طراحی شده برای پاسخگویی به این نیاز است. به منظور تسهیل در یک پیکر بندی دوباره پویا از عناصر سیستم (به عنوان مثال، فرکتال)، عوامل و همچنین ماژول های نرم افزار باید خود پیکربندی مجدد داشته باشند . تجسم یک سیستم تولید خود پیکربندی مجدد را می توان با استفاده از خود پیکربندی مجدد معماری نرم افزار به دست آورد. در این مقاله، در نتیجه، خود پیکربندی مجدد معماری نرم افزار است که توسط مطالعات زیر طراحی شده است:

(۱) تجزیه و تحلیل نیازهای کاربردی یک محدودیت فراکتال و محیط است ،

(۲) طراحی معماری نرم افزار پیکر بندی مجدد به ویژه برای یک عامل پیکربندی مجدد ارائه می شود

(۳) انتخاب تکنیک مناسب برای پیاده سازی ماژول های نرم افزار، و اجرای معماری نرم افزار مجهز به reconfigurability می باشد و  به اعتبار این رویکرد، معماری طراحی شده و  به FRMS اعمال می شود.

کلمات کلیدی: سیستم های تولید فراکتال FRMS, Reconfigurability, عامل های منعطف, معماری نرم افزار

Abstract To respond quickly to the rapidly changing manufacturing environment, it is imperative for the system to have such capabilities as flexibility, adaptability, and reusability. The fractal manufacturing system (FrMS) is a new manufacturing paradigm designed to meet these requirements. To facilitate a dynamic reconfiguration of system elements (i.e., fractals), agents as well as software modules should be self-reconfigurable. Embodiment of a self-reconfigurable manufacturing system can be achieved by using self-reconfigurable software architecture. In this paper, therefore, self-reconfigurable software architecture is designed by conducting the following studies: (1) analysis of functional requirements of a fractal and environmental constraints, (2) design of reconfigurable software architecture especially for a reconfigurable agent, (3) selection of proper techniques to implement software modules, and realization of software architecture equipped with self-reconfigurability. To validate this approach, the designed architecture is applied to the FrMS. 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Fractal manufacturing systems (FrMS), Reconfigurability, Reconfigurable agent, Software architecture

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

[ad_2]

لینک دانلود

تبلیغات