تصویب IFRS

ترجمه مقاله تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی

نیکسام ترجمه No Comments

[ad_1]

 

رشته : اقتصاد- حسابداری و رشته های مرتبط

Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 976 – ۹۸۲

۲nd World Conference On Business, Economics And Management – WCBEM 2013

The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا را کلیک نمایید

چکیده

در اکثر موارد (حداقل در بازارهای بزرگ سهام اروپا) شرکت های فهرست شده خود یک یا چند شرکت های تابعه و در نتیجه به یک گزارش دو تعهد نیاز به تولید دو مجموعه از صورتهای مالی – یکی در سطح فردی، از سوی دیگر در گروه سطح. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۵، شرکت ذکر شده در بازارهای سهام اروپا بود به اتخاذ IFRS برای آماده سازی حساب گروه خود، به این ترتیب نیز نیاز به اعمال مقررات مختلف حسابداری: IFRS برای حساب های گروه و دستورات اروپا برای حساب فردی است. این مطالعه به بررسی از طریق یک مطالعه ارتباط تجربی تاثیر تصویب اجباری از IFRS شروع با ۲۰۰۵ در کیفیت مطلق و نسبی (اندازه گیری از طریق ارتباط ارزش) اطلاعات مالی عرضه شده توسط حساب تلفیقی برای شرکت های فهرست شده در بزرگترین بازارهای سهام اروپا (لندن ، پاریس و فرانکفورت مبادلات سهام). نتایج نشان می دهد افزایش کیفیت اظهارات تلفیقی (ارتباط ارزش) یک بار IFRS به تصویب رسید، در نتیجه نیز نشان می دهد که تصویب IFRS در اروپا منجر به انطباق بهتر با OECD اداره امور شرکت اصل افشای کیفیت بالا و شفافیت. علاوه بر این، ما مسلم و قطعی نیست افزایش مازاد کیفیت عرضه شده توسط حساب گروه در مقایسه با شرکت مادر حساب های فردی یک بار تصویب IFRS برای تهیه صورتهای fmancial تثبیت اجباری شد.

کلمات کلیدی: صورتهای مالی تلفیقی, تصویب IFRS, با کیفیت گزارش finacial, بازار سرمایه اروپا؛

Abstract In the majority of cases (at least on the large European stock markets) listed companies own one or more subsidiaries and therefore are obligated to a dual reporting, being required to produce two sets of financial statements – one at individual level, the other at group level. Furthermore, as of 2005, companies listed on the European stock markets had to adopt IFRS for the preparation of their group accounts, thus needing also to apply different accounting regulations: IFRS for the group accounts and European directives for individual accounts. This study investigates through an empirical association study the impact of the mandatory adoption of IFRS starting with 2005 on the absolute and relative quality (measured through value relevance) of financial information supplied by the consolidated accounts for companies listed on the largest European stock markets (London, Paris, and Frankfurt stock exchanges). The results show an increase of consolidated statements quality (value relevance) once IFRS were adopted, thus suggesting also that the IFRS adoption in Europe led to better complying with the OECD Corporate Governance Principle of high quality disclosure and transparency. Moreover, we ascertained an increase in the quality surplus supplied by group accounts compared to parent company individual accounts once the IFRS adoption became mandatory for preparing consolidated financial statements.

Keywords: Consolidated financial statements, IFRS adoption, finacial reporting quality, European capital market;

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

  رشته : اقتصاد- حسابداری و رشته های مرتبط Procedia – Social and Behavioral Sciences 109 ( 2014 ) 976 – ۹۸۲ ۲nd World Conference On Business, Economics And Management – WCBEM 2013 The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting دانلود رایگان مقاله انگلیسی اینجا…

ترجمه مقاله تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی

ترجمه مقاله تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی

۱۳۹۵-۰۸-۰۷

نیکسام شاپ

امتیاز کاربران: اولین نفر باشید!

۰

اگر از مطلب راضی بودید آنرا برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

[ad_2]

لینک دانلود

تبلیغات